ISSN 250-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT JOURNAL EDITION ETHICS FOR AUTHORS TO REVIEWERS CONTACTS
N 3 (24) 2020
Publication date: 12.01.2018
Collecting articles up to 07.14.2018
N 2 (23) 2020
Publication date: 10.01.2018
Collecting of articles is completed
journal releases
Pedagogical sciences
Pedagogical aspects of the development of professional skills in the course of classes on designing students in costume design

Barteneva Ju. Vl., Martynenko Na. Dm., Mazikina Ly. Se.

UDK: 378.147:746.411
BBK: 74.480
Article received: 06.12.2016
Article accepted for print: 24.02.2017
trans.date_of_release: 14.04.2020
ANNOTATION FULL TEXT LITERATURE ABOUT AUTHORS

 


The article deals with pedagogical technologies of forming the creative potential of students in the costume design classes. The significance of the analysis of the socio-historical context in the development of creativity in the design of a costume.

Keywords:

 

Pedagogical technologies, creativity, socio-historical context, costume design.

 

1.    Volkov I.F. Tvorcheskiye metody i khudozhestvennyye sistemy. M.: Iskusstvo, 1989, 253 s.

2.    Zaks L. A. Khudozhestvennoye soznaniye. – Sverdlovsk : Izd-vo Ural. un-ta, 1990.

3.    Rosnovskaya L. V. Etnokul’turnyy aspekt professional’noy podgotovki bakalavrov v sfere konstruirovaniya izdeliy legkoy promyshlennosti // Vestnik Gumanitarnogo universiteta. – 2015. – № 1 (8). – S. 89–93. 

4.    Kalabina O.V., Patrusheva L.K., Rakova Ye.V. Proyektirovaniye kollektsii kak sposob tvorcheskoy samorealizatsii i professional’nogo stanovleniya budushchikh konstruktorov izdeliy legkoy promyshlennosti // Kontsept. 2014. №S33. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-kollektsii-kak-sposob-tvorcheskoy-samorealizatsii-i-professionalnogo-stanovleniya-buduschih-konstruktorov-izdeliy (data obrashcheniya: 12.01.2017).

5.    Lavrova L.B. Istoricheskoye naslediye kostyuma v kontekste sovremennykh protsessov tvorcheskogo proyektirovaniya odezhdy // Vestnik Gumanitarnogo universiteta. - 2016. - № 1 (12). – S. 123-131.

6.    Moskvin A. YU. Retrospektivnyy analiz proyavleniya istoricheskikh motivov v modnoy forme kostyuma // Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya. – 2014. – № 2 (45). – S. 271–274

Info authors
Barteneva Ju. Vl.,
bartesha-u@mail.ru Kursk, Kirova-st., 5, 305000, Russian Federation
Martynenko Na. Dm.,
Kursk, Kirova-st., 5, 305000, Russian Federation
Mazikina Ly. Se.,
Kursk, Kirova-st., 5, 305000, Russian Federation