ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Psychological sciences
Dynamics of role structure of communicative behavior of adolescents in social networks

Hajutadze Ni. Ma., Samosvat Ol. Iv., Maradze Le. Ma.

UDK: 159.943-053.6:004.7
BBK: 88.415
Article received: 20.12.2016
Article accepted for print: 24.02.2017
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

 

This article considers the problem of studying the dynamics of the role structure of the communicative behavior of adolescents in social networks, the features of role structure the communicative behavior of adolescents in social networks in dynamics for 2014 - 2016, the features of the status structure of social roles of adolescents in social networks in dynamics for 2014 - 2016. The study was conducted on the basis of the Internet resources (VKontakte, Twitter, Facebook, ask.fm, Instagram). The total volume of the empirical sample consisted of 171 people. As a methodology was chosen to test “Who am I?”Kuhn, M. and T. McPartland (modification Rumyantseva T. V.).

 

Found that adolescents in social networks realizes the social role of the same areas of the role identification, as in not mediated reality. This suggests that in social networks, the teenager realizes the social role is not implemented in mediated reality to satisfy their social needs in communication, approval, activities.
 

Keywords:  

 

Social networking, communication behaviour, teenagers, role structure, status structure.

 

1.    Kozlova N.S., Sushkov I.R. Vzaimosvyaz’ sotsial’no-psikhologicheskikh kachestv i bazovykh potrebnostey, protsessov, realiziumykh lichnost’yu v internet-srede//Uchenyye zapiski. Elektronnyy nauchnyy zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta, 2014. - № 4 (32). - S. 303-307.

2.    Lysenko S.A. Vzaimodeystviye ustnoy i pis’mennoy formy sushchestvovaniya yazyka v internet-kommunikatsii: Dis. ... kand. filol. nauk. Voronezh, 2010. –24s.

3.    Samosvat O.I., Nikishina V.B. Osobennosti kommunikativnogo povedeniya podrostkov pod vliyaniyem poiska sotsial’nogo odobreniya v sotsial’nykh setyakh// Riski v izmenyayushcheysya sotsial’noy real’nosti: problema prognozirovaniya i upravleniya: mat. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (g. Belgorod, 19-20 noyabrya 2015 g.) / otv. red. Yu.A.  Zubok. – Voronezh: OOO«PT», 2015. – S.149-156. 4.

4.    Adobe Social - http://www.adobe.com/ru

5.    Angel Relation Group - http://a-rg.com

Hajutadze Ni. Ma.

miss.litl@mail.ru 85, Pobedy St., Belgorod, 308015, Russian Federation

Samosvat Ol. Iv.

K. Marks-st, 3, Kursk, 305041, Russian Federation

Maradze Le. Ma.

K. Marks-st, 3, Kursk, 305041, Russian Federation