ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Psychological sciences
The main approaches to the diagnosis of speech disorders and other higher mental functions in the structure of care for patients with acute violation of cerebral circulation

Golubyatnikova V.. I.., Kuznetsova Al. An.

UDK: 616.831-005-06:616.89-008.434.35-07
BBK: 56.84
Article received: 16.12.2016
Article accepted for print: 24.02.2017
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

 

The article describes the approaches and assessment of speech disorders and other higher mental functions of patients with acute violation of cerebral circulation. Presents results of research on verbal and nonverbal higher mental functions in patients with aphasia, on the basis of the neurological Department.
 

Keywords:  

 

Neuropsychology, neuropsychological diagnosis, acute cerebrovascular accident, aphasia.

reference

 

 

 

 

 

1.    Vasserman L.I., Dorofeyeva S.A., Meyerson YA.A. Metody neyropsikhologicheskoy diagnostiki: Prakticheskoye rukovodstvo. SPb.,1997.-360 s.

2.    Glozman ZH.M. Neyropsikhologicheskoye obsledovaniye: kachestvennaya i kolichestvennaya otsenka dannykh.M.: Smysl, 2012.- 263 s.

3.    Ivanova G.Ye., Mel’nikova Ye.V., Shmonin A.A., Shamalov N.A., Stakhovskaya L.V., Meshkova K.S. Medikamentoznaya podderzhka reabilitatsionnogo protsessa pri ostrykh narusheniyakh mozgovogo krovoobrashcheniya // ConsiliumMedicum, Tom:18. №2.1, 2016 str. 20-25.

4.    Metody neyropsikhologicheskoy diagnostiki: Khrestomatiya/ Pod red. Ye.YU. Balashovoy, M.S. Kovyazinoy. M., 2009. – 350 s.

5.    Nikishina V.B., Petrash Ye.A., Bushuyeva O.YU., Zapesotskaya I.V. Analiz pokazateley funktsional’noy asimmetrii mozga u bol’nykh s ishemicheskim insul’tom: neyropsikhologicheskoye issledovaniye  // Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. C.C. Korsakova. 2014. T. 114. № 12-2. S. 28-32.

Golubyatnikova V.. I..

vika_boeva@rambler.ru 09504, Staraya Oskol, pr. Komsomolsky, 81, Russian Federation

Kuznetsova Al. An.

Kuznetsova.a80@mail.ru K. Marks-st, 3, Kursk, 305041, Russian Federation