ISSN 250-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT JOURNAL EDITION ETHICS FOR AUTHORS TO REVIEWERS CONTACTS
N 3 (24) 2020
Publication date: 12.01.2018
Collecting articles up to 07.14.2018
N 2 (23) 2020
Publication date: 10.01.2018
Collecting of articles is completed
journal releases
Psychological sciences
The main approaches to the diagnosis of speech disorders and other higher mental functions in the structure of care for patients with acute violation of cerebral circulation

Golubyatnikova V.. I.., Kuznetsova Al. An.

UDK: 616.831-005-06:616.89-008.434.35-07
BBK: 56.84
Article received: 16.12.2016
Article accepted for print: 24.02.2017
trans.date_of_release: 14.04.2020
ANNOTATION FULL TEXT LITERATURE ABOUT AUTHORS

 

The article describes the approaches and assessment of speech disorders and other higher mental functions of patients with acute violation of cerebral circulation. Presents results of research on verbal and nonverbal higher mental functions in patients with aphasia, on the basis of the neurological Department.
 

Keywords:

 

Neuropsychology, neuropsychological diagnosis, acute cerebrovascular accident, aphasia.

reference

 

 

 

 

 

1.    Vasserman L.I., Dorofeyeva S.A., Meyerson YA.A. Metody neyropsikhologicheskoy diagnostiki: Prakticheskoye rukovodstvo. SPb.,1997.-360 s.

2.    Glozman ZH.M. Neyropsikhologicheskoye obsledovaniye: kachestvennaya i kolichestvennaya otsenka dannykh.M.: Smysl, 2012.- 263 s.

3.    Ivanova G.Ye., Mel’nikova Ye.V., Shmonin A.A., Shamalov N.A., Stakhovskaya L.V., Meshkova K.S. Medikamentoznaya podderzhka reabilitatsionnogo protsessa pri ostrykh narusheniyakh mozgovogo krovoobrashcheniya // ConsiliumMedicum, Tom:18. №2.1, 2016 str. 20-25.

4.    Metody neyropsikhologicheskoy diagnostiki: Khrestomatiya/ Pod red. Ye.YU. Balashovoy, M.S. Kovyazinoy. M., 2009. – 350 s.

5.    Nikishina V.B., Petrash Ye.A., Bushuyeva O.YU., Zapesotskaya I.V. Analiz pokazateley funktsional’noy asimmetrii mozga u bol’nykh s ishemicheskim insul’tom: neyropsikhologicheskoye issledovaniye  // Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. C.C. Korsakova. 2014. T. 114. № 12-2. S. 28-32.

Info authors
Golubyatnikova V.. I..,
vika_boeva@rambler.ru 09504, Staraya Oskol, pr. Komsomolsky, 81, Russian Federation
Kuznetsova Al. An.,
Kuznetsova.a80@mail.ru K. Marks-st, 3, Kursk, 305041, Russian Federation