ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Psychological sciences
Historical-genetic analysis of the phenomenological space of «burnout»

Kuznetsova Al. An.

UDK: 159.944.4
BBK: 88.283.12
Article received: 13.05.2017
Article accepted for print: 14.06.2017
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

 

 

The article presents the results of historical and genetic, bibliometric and methodological analysis of the phenomenological space of the phenomenon of «burnout» in domestic and foreign psychological science.

Keywords:  

 

 

historical-genetic analysis, bibliometric analysis, phenomenology, burnout.

 

 

1. http://elibrary.ru/ (data obrashcheniya: 29.03.2017 g.)2. Anan'yev B.G. Chelovek kak predmet poznaniya / B.G. Anan'yev – SPb.: Piter, 3-ye izdaniye, 2001. — 288 s.3. Boyko V.V. Sindrom «emotsional'nogo vygoraniya» v professional'nom obshchenii / V.V. Boyko – SPb.: Piter, 1999. – 105 s.4. Vid V.D. Sindrom peregoraniya v psikhiatrii i yego zavisimost' ot terapevticheskoy ideologii / V.D. Vid,  Ye.I. Lozinskaya // Rossiyskiy psikhiatricheskiy zhurnal.-1998.-№1.-S. 19-215. Vodop'yanova N.Ye. Psikhodiagnostika stressa / N.Ye. Vodop'yanova – SPb.: Piter, 2009. – 336 s.6. Vodop'yanova N.Ye. Sindrom vygoraniya: diagnostika i profilaktika /  N.Ye. Vodop'yanova, Ye.S.Starchenkova – SPb.: Piter, 2005. – 336 s.7. Grinberg Dzh. Upravleniye stressom / Dzh. Grinberg  / 7-ye izd.-SPb.-2004.- s 3408. Kuznetsova A.A. Parametry sistemy samoregulyatsii i refleksivnyye mekhanizmy regulyatsii sostoyaniya vygoraniya v usloviyakh pedagogicheskoy deyatel'nosti /  A.A. Kuznetsova  //Obrazovaniye i obshchestvo. − 2012, №4 (75). − S.54-60.9. Kuznetsova A.A. Refleksivnyye mekhanizmy regulyatsii sostoyaniya vygoraniya u prepodavateley vysshey shkoly /  A.A. Kuznetsova  // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. - 2012. - № 4-3 (43). - S. 214-218.10. Kuznetsova A.A. Faktornyy analiz refleksivno-smyslovykh mekhanizmov regulyatsii sostoyaniya vygoraniya v usloviyakh pedagogicheskoy deyatel'nosti / A.A. Kuznetsova // Nauchno-tekhnicheskiye vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Gumanitarnyye i obshchestvennyye nauki. - 2012. - T. 3. - № 155.  - S. 56-61.11. Nikishina V.B. Metodika issledovaniya reduktsii dostizheniy v usloviyakh pedagogicheskoy deyatel'nosti (SORD):metodologiya i tekhnologiya standartizatsii /  V.B. Nikishina , A.A. Kuznetsova  // Nauchnyye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki. - 2014. - T. 24. - № 26 (197). - S. 154-161.12. Nikishina V.B.Professional'no-lichnostnyye deformatsii vrachey: fenomenologiya, determinatsiya, izmereniye /monografiya /V.B.  Nikishina, A.G. Drozdov, I.V. Zapesotskaya, L.N. Molchanova. -  Moskva, 2010.13. Nikishina V.B. Sostoyaniye «vygoraniya»: determinatsiya, fenomenologiya, genezis, izmereniye / V.B. Nikishina, L.N. Molchanova,T.V. Neduruyeva - Kursk, 2007.14. Nikishina V.B. Kontseptual'noye obosnovaniye metoda sub"yektivnoy otsenki reduktsii dostizheniy v usloviyakh pedagogicheskoy deyatel'nosti (SORD) /  V.B. Nikishina , A.A. Kuznetsova // Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovaniy. - 2014. - № 8-1. - S. 145-146.15. Orel V.Ye. Strukturno-funktsional'naya organizatsiya i genezis psikhicheskogo vygoraniya: diss. … d-ra psikhol. nauk /  V.Ye. Orel – Yaroslavl', 2005. – 449 s.16. Burish M. In search of theory: some ruminations on the nature and etiology of burnout / M. Burish  // Professional burnout: Recent developments in the theory and research / ed. W. B. Shaufeli, C. Maslach, T. Marek. − Washington: Taylor & Francis, 1993. − P. 75-93.17. Dierendonck D.V. Burnout among general practitioners: a perspective from egvity theory / D.V. Dierendonck, W.B. Schaufeli, H.J. Sixma // Journal of social and clinical psychology. – 1994. – Vol. 13 (1). −P. 86-100.18. Freudenberger H.J. Staff burn-out / H.J. Freudenberger // Journal of Social Issues. − 1974. − Vol. 30. − P. 159-165.19. Maslach C. Burned-out / C. Maslach // Human Behavior. – 1976. – Vol. 5 (9). – P.16-22.20. Maslach C. Historical and conceptual development of burnout // Professional burnout: Recent developments in the theory and research / C. Maslach, W. B. Schaufeli; ed. W. B. Schaufeli, C. Maslach, T. Marek. – Washington D.C: Taylor & Francis, 1993. – P. 1-16.21. Perlman B. Burnout: summary and future research / B. Perlman, E.A. Hartman // Human relations. – 1982. – V. 35 (4).22. Pines A.M. Burnout: from tedium to personal growth / A.M. Pines, E. Aronson. – N.Y., 1981. − 229 r.

Kuznetsova Al. An.

Kuznetsova.a80@mail.ru 305040, Kursk, 50 Let Oktyabrya Street, 94, Russian Federation