ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Pedagogical sciences
Convergent education and pragmatism by Richard M. Rorty in the context of vocational education.

Backsanskiy Ol. E.., Yemelyn Il. A..

UDK: 378
BBK: 74.48
Article received: 02.06.2017
Article accepted for print: 21.08.2017
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

 

In article the review of modern researches in the theory of knowledge is given, the new interdisciplinary direction setting as the purpose research of biological prerequisites of human knowledge and an explanation of his features on the basis of the modern synthetic theory of evolution is considered. Application of evolutionary approach allows to allocate a new foreshortening in the theory of knowledge. This approach is based on rationalistic installation and is focused on consideration of real cognitive processes, on research of real informative process by modern science.
 

Keywords:  

 

science philosophy, theory of knowledge, science methodology, interdisciplinary approach.

 

1. Baksanskiy O.Ye. Kognitivnyye reprezentatsii: obydennyye, sotsial’nyye, nauchnyye. – M., 2009.


2. Baksanskiy O.Ye. Metodologicheskiye osnovaniya modernizatsii sovremennogo obrazovaniya// Filosofiya i kul’tura, 2012, № 9, ss. 105-111.


3. Baksanskiy O.Ye. Fiziki i matematiki: analiz osnovaniya vzaimootnosheniya. – M., 2009. 


4. Baksanskiy O.Ye. Filosofiya, obrazovaniye i filosofiya obrazovaniya// Pedagogika i prosveshcheniye, 2012, № 2, ss. 6-19.


5. Baksanskiy O.Ye., Gnatik Ye.N., Kucher Ye.N. Yestestvoznaniye: sovremennyye kognitivnyye kontseptsii. – M., 2008.


6. Baksanskiy O.Ye., Gnatik Ye.N., Kucher Ye.N. Nanotekhnologii. Biomeditsina. Filosofiya obrazovaniya v zerkale mezhdistsiplinarnogo konteksta. – M., 2010.


7. Baksanskiy O.Ye., Dergacheva Ye.A. Konvergentnaya paradigma sovremennogo obrazovaniya // Aktual’nyye problemy sotsial’no-gumanitarnykh issledovaniy v ekonomike i upravlenii: mater. III Vseross. konf.: v 2 t. – Bryansk: BGTU, 2017. – T.1. – S.129-138.


8. Baksanskiy O.Ye., Kucher Ye.N. Kognitivno-sinergeticheskaya paradigma NLP: ot poznaniya k deystviyu. – M., 2005.


9. Baksanskiy O.Ye., Kucher Ye.N. Kognitivnyy obraz mira: prolegomeny k filosofii obrazovaniya. – M., 2010.


10. Dzhokhadze I.D. Neopragmatizm Richarda Rorti i analiticheskaya filosofiya // Logos. 1999. № 6. S. 94-118.


11. Dzhokhadze I.D. Neopragmatizm Richarda Rorti. M.: URSS, 2001.


12. Rorti R. Filosofiya i budushcheye / Per. s angl. T.N. Blagovoy // Voprosy filosofii. 1994. № 6. S. 29–34.


13. Rybas A.Ye. Richard Rorti o probleme vzaimodeystviya nauk o prirode i o kul’ture v filosofskom poznanii // Ser. «Symposium». Metodologiya gumanitarnogo znaniya v perspektive XXI veka. Vyp. 12 / K 80-letiyu prof. Moiseya Samoylovicha Kagana. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. 18  maya 2001 g. Sankt-Peterburg. SPb., 2001. C. 111.


14. Filosofiya Richarda Rorti i postmodernizm kontsa XX veka: Materialy Mezhvuz. nauch. konf., 28-29 okt., Sankt-Peterburg / Sost. i otv. red. A.S. Kolesnikov. SPb., 1997.


15. Filosofskiy pragmatizm Richarda Rorti i rossiyskiy kontekst: Sb. / sost. A. A. Syrodeyeva; otv. red. A. Rubtsov. M.: Fond «Traditsiya», 1997.


16. Yulina N.S. Postmodernistskiy pragmatizm Richarda Rorti. Dolgoprudnyy, 1998. 


17. Rorty R. Metaphilosophical Difficulties of Linguistic Philosophy // The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method / Ed. by R.M. Rorty. Chicago; L., 1967.


18. Rorty R. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: PrincetonUniversityPress, 1979.

Backsanskiy Ol. E..

obucks@mail.ru 12/1 Goncharnaya Str., Moscow, 109240, Russian Federation

Yemelyn Il. A..

emelinilan@gmail.com Moscow, Leninskie gory, GSP-1, 119234, Russian Federation