ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Psychological sciences
Structural organization of social identity in patients with amputation of lower extensions

Razuvaeva Ta. N.., Tkachev Vl. N.., Petrash Ek. A..

UDK: 316.61-056.266
BBK: 88.531
Article received: 20.06.2017
Article accepted for print: 28.08.2017
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

 

 

The aim of the study is to study the structural organization of social identity in patients with amputation of the lower limbs. As a result of the research, it was established that the social identity of patients with amputation of the lower limbs at the level of structural components is characterized by simple undifferentiated cognitive constructs, a regressive motivational profile with a predominance of motivation to maintain life support, comfort and general activity, as well as a mismatch of value orientations with the prevalence of values ​​of universalism, stimulation and authorities. Low integration of the structural organization of social identity in patients with amputation of the lower limbs is provided at the level of the motivational component in the structure of social identity: the basic quality is the motivation of comfort at the level of the motivational component and the value of independence at the level of the value component.

Keywords:  

 

 

social identity, the structural organization of social identity, the cognitive component, the motivational component, the value component, amputation of the lower limbs.

 

 

1.    Biktimirova, F.M. Struktura invalidnosti, svyazannoy s amputatsiyey konechnostey / F.M. Biktimirova // Kazanskiy meditsinskiy zhurnal, 2011. – T. 92. – № 2. – S. 281-284.

 

2.    Gordiyevskaya, Ye.O. Individual’no-psikhologicheskiye osobennosti invalidov s amputatsiyami konechnostey kak znachimyy faktor ikh reabilitatsii / Ye.O. Gordiyevskaya, B.V. Ovchinnikov // Vestnik sankt-peterburgskogo universiteta, 2008. – Vyp. 2. – S. 339-344.

 

3.    Kantor, Ye. Psikhologicheskiye osobennosti invalidov s amputirovannymi konechnostyami i vozmozhnosti ikh reabilitatsii // Aktual’nyye problemy psikhologicheskogo znaniya. – 2010. – № 3. – S. 67-70.

 

4.    Mikhaylova, T.R. Narusheniye sistemy otnosheniy u bol’nykh s amputirovannymi konechnostyami: dis. ... kand. psikhol. nauk / T.R. Mikhaylova. – L., 1977.


5.    Nikishina V.B., Bobyntsev I.I., Petrash, Ye.A., Minyakhina K.A. Deskriptory intratseptivnykh oshchushcheniy pri fantomno-bolevom sindrome u lyudey s amputatsiyey nizhnikh konechnostey // Kurskiy nauchno-prakticheskiy vestnik «Chelovek i yego zdorov’ye». – 2015. – № 3. – S. 133-139.

 

6.    Nikishina V.B., Ivanova N.L., Petrash, Ye.A., Akhmetzyanova A.I. Narusheniye skhemy tela pri amputatsii nizhnikh konechnostey // Kurskiy nauchno-prakticheskiy vestnik «Chelovek i yego zdorov’ye». – 2016. – № 4. – S. 124-131.

 

7.    Nikishina V.B., Petrash Ye.A. Biologicheskaya obratnaya svyaz’ kak tekhnologiya adaptatsii k ispol’zovaniyu protezov pri amputatsii nizhnikh konechnostey // Kurskiy nauchno-prakticheskiy vestnik «Chelovek i yego zdorov’ye». – 2017. – № 2. – S. 135-144. 

Razuvaeva Ta. N..

308015 Pobedy-st., 85, Belgorod, Russian Federation

Tkachev Vl. N..

tkachev@bsu.edu.ru 308015 Pobedy-st., 85, Belgorod, Russian Federation

Petrash Ek. A..

petrash@mail.ru 305041, K. Marks-st, 3, Russian Federation