ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Social sciencies
THE CONCEPTAL FRAMEWORK OF MEDICAL VOLUNTEERING VOCATIONAL GUIDANCE SCHOOL OF VOLUNTEERISM VOLUNTEER WORK EMERGENCY MEDICINE PROJECT

Ketova Na. Al., Sletova An. M.., Morozova E.. P..

UDK: 373.6:364.4
BBK: 60.561.7
Article received: 29.05.2017
Article accepted for print: 28.08.2017
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

 

 

The article describes the experience of volunteering students in senior classes (the Emergency Medicine project) in order to develop a professional orientation.
 

Keywords:  

 

 

medical volunteering, professional orientation, volunteer activity.

 

 

 

1. Azarova Ye.S. Psikhologicheskiye determinanty i effekty dobrovol’cheskoy deyatel’nosti: avtoref. ... kand. psikhol. nauk. Khabarovsk, 2008. 


2. Kazakevich L.I. (2009). K voprosu ob evolyutsii termina «volonterstvo». Sotsial’naya rabota v Rossii: obrazovaniye i praktika: S nauch. trudov / pod red.prof. N.A. Grika. – Tomsk. – 250 s.


3. Krasnov B.V., Khrisanova Ye.G. Dobrovol’cheskaya deyatel’nost’ v strukture professional’noy podgotovki uchashcheysya molodezhi // Nauchnyypotentsial. 2011. № 1. S. 65.


4. Nasinovskaya, Ye. Ye Voprosy motivatsii lichnosti s pozitsii deyatel’nostnogo podkhoda // Psikhologiya v vuze. – 2003. – № 1-2. – S. 216.


5. Podkhomutnikova M.V. Razvitiye dobrovol’chestva v molodezhnoy srede // Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika. 2012. № 4. S.15.


6. Proyekt Postanovleniya Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii «Ob utverzhdenii Kontseptsii razvitiya dobrovol’chestva (volonterstva) v Rossiyskoy Federatsii do 2025 goda»


7. Reshetnikov O.V. (2010). Korporativnoye dobrovol’chestvo: Nauchno-metodicheskoyeposobiye. – M.: OOO «Izd-vo «Prospekt». – 172 s.


8. Sikorskaya L. Ye. Organizatsiya dobrovol’cheskoy deyatel’nosti vgorodskoy srede: uchebno-metodicheskoye posobiye. M.: Izd-vo Natsional’nogo instituta biznesa. 2008. 212s


9. Anderson J.C. & Moore L.F. (1978). Th e motivation to volunteer. Journal of VoluntaryAction Research, 7, pp. 51–60.


10. Angermann A. &Sittermann B. (2010). Volunteering in the Member States of the European Union-Evaluation and Summary of Current Studies, Working paper no. 5 of the Observatory for Sociopolitical Developments in Europe.


11. Batson C.D. (1996). Some disorderly thoughts about social motivation. Psychological Inquiry, n. 7, 215–218.

Ketova Na. Al.

natalek030573@mail.r 305041, K. Marks-st, 3, Russian Federation

Sletova An. M..

Nastenmatrosk@yandex.ru 305041, K. Marks-st, 3, Russian Federation

Morozova E.. P..

morozoa.e@yandex.ru 305041, K. Marks-st, 3, Russian Federation