ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Pedagogical sciences
Education in conditions of convergent socio-natural interaction: transdisciplinarity

Backsanskiy Ol. Ev.

UDK: 101.1:316
Article received: 08.08.2017
Article accepted for print: 18.10.2017
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

 

 

The article discusses education in terms of convergent socio-natural interaction. The author gives evidence of dramatic changes in the modern scientific picture of the world. Presents the argument of the necessity of transdisciplinarity and of convergence in modern education based on cognitive technologies with the multi-vector choice of alternative pictures of the world.

Keywords:  

NBICS-technologies, transdisciplinarity, technology and technology, the scientific picture of the world, education, theology.

 

 

1. Baksanskiy O.Ye. Kognitivnyye reprezentatsii: obydennyye, sotsial’nyye, nauchnyye / O.Ye. Baksanskiy. – M., 2009.

 

2. Baksanskiy O.Ye. Metodologicheskiye osnovaniya modernizatsii sovremennogo obrazovaniya/ O.Ye.Baksanskiy// Filosofiya i kul’tura. – 2012. - № 9.- S. 105-111.

 

3. Baksanskiy O.Ye. Fiziki i matematiki: analiz osnovaniya vzaimootnosheniya. – M., 2009. 

 

4. Baksanskiy O.Ye. Filosofiya, obrazovaniye i filosofiya obrazovaniya/ O.Ye. Baksanskiy// Pedagogika i prosveshcheniye.– 2012. - № 2. – S. 6-19.

 

5. Baksanskiy O.Ye. Yestestvoznaniye: sovremennyye kognitivnyye kontseptsii /O.Ye. Baksanskiy, Ye.N. Gnatik, Ye.N. Kucher. – M., 2008.

 

6. Baksanskiy O.Ye. Nanotekhnologii. Biomeditsina. Filosofiya obrazovaniya v zerkale mezhdistsiplinarnogo konteksta/ O.Ye. Baksanskiy, Ye.N. Gnatik, Ye.N. Kucher. – M., 2010.

 

7. Baksanskiy O.Ye. Konvergentnaya paradigma sovremennogo obrazovaniya / O.Ye. Baksanskiy, Ye.A. Dergacheva // Aktual’nyye problemy sotsial’no-gumanitarnykh issledovaniy v ekonomike i upravlenii: mater. III Vseross. konf.: v 2 t. – Bryansk: BGTU, 2017. – T.1. – S.129-138.

 

8. Baksanskiy O.Ye. Kognitivno-sinergeticheskaya paradigma NLP: ot poznaniya k deystviyu / O.Ye. Baksanskiy, Ye.N. Kucher. – M., 2005.

 

9. Baksanskiy O.Ye. Kognitivnyy obraz mira: prolegomeny k filosofii obrazovaniya/ O.Ye. Baksanskiy, Ye.N. Kucher. – M., 2010.

 

10. Buayye P. Ob”yasnyaya religiyu. Priroda religioznogo myshleniya / P. Buayye.- M.: Al’pina non-fikshn, 2017.- 496 s.

 

11. Dzheyms, U. Mnogoobraziye religioznogo opyta / U.Dzheyms; per. s angl. V.G. Malakhiyevoy-Mirovich i M.V. Shik. - M.: Nauka, 1993. - 431 s.

 

12.    http://www.patriarchia.ru/db/text/4936846.html

 

13.    http://www.patriarchia.ru/db/text/4934526.html

 

14.    https://mephi.ru/content/news/1387/122592

 

15.    Roco M.C., Bainbridge W.S. Converging technologies for improving human performance: nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science. Dordrecht. 2003. 488 p.

Backsanskiy Ol. Ev.

obucks@mail.ru 12/1 Goncharnaya Str., Moscow, 109240, Russian Federation