ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Psychological sciences
RESEARCH OF EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME IN MEDICAL RESIDENTS OF THE FIRST YEAR OF POSTGRADUATE STUDY

Kashapov Me. M.., Savelyeva Ly. Al.

UDK: 159.944.4
BBK: 88.3
Article received: 02.10.2017
Article accepted for print: 22.12.2017
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

 

 

The activity of health professionals participating in treatment and rehabilitation of patients assumes the emotional saturation and high percent of the factors causing a stress. The emotional burnout syndrome is the reaction of the organism to long influence of average intensity professional stresses. Psychological and mental overwork is considered to be the main reason. There are many studies documentary supporting a widely spread dissatisfaction with the profession and the feeling of a regret connecting to the choice of medical career.

The purpose of our study was to evaluate the emotional burnout syndrome using the V.V. Boyko's technique in residents of the surgery specialty. As a result of the study we revealed the dominating symptoms inadequate emotional selective reaction, expansion of the sphere of economy of emotions and the reduction of professional duties. At the same time the stage of a resistance was discovered in the majority of examinees. The exhaustion stage was observed in the minority of cases. All phases of emotional burnout syndrome in a formation stage were established in 30% of examinees. The results testify to psychological trouble in the medical residents of the first year of postgraduate study and demand the acceptance of preventive measures.

 

 

Keywords:  

 

 

emotional burnout syndrome; professional factors influencing a stress; medical residents of the first year of postgraduate study.

 

 

 

1.    Barabanova M.V. Izucheniye psikhologicheskogo soderzhaniya sindroma «emotsional'nogo sgoraniya» / M.V. Barabanova // Vestnik MGU.– ser.14, Psikhologiya.– 1995.– №1.– str. 54-58.

2.    Bodrov V.A. Sovremennyye predstavleniya o chuvstve ustalosti v professional'noy deyatel'nosti / V.A. Bodrov // Psikhol zhurnal. 2012. T. 33. S. 23-34.

3.    Boyko V.V. Energiya emotsiy / V.V. Boyko, - 2-ye izd., dop. i pererab. SPb.: Piter, 2004.

4.    Zeyer E.F. Krizisy professional'nogo stanovleniya lichnosti / E.F. Zeyer, E.E. Symanyuk // Psikhol. zhurnal. - 1997. - T. 18. №6. - S. 35-44.

5.    Kashapov M.M. Resursnost' myshleniya kak sredstvo realizatsii tvorcheskogo potentsiala lichnosti / M.M. Kashapov, G.L. Shamatonova, A.S. Kashapov, I.V. Otstavnova // Integratsiya obrazovaniya. - 2017. - T. 21, № 4. - S. 683–694.

6.    Kashapov M.M. Metakognitivnoye obosnovaniye situativnosti/nadsituativnosti myshleniya v kachestve kriteriya otsenki resheniya problemnykh situatsiy v kommunikatsiyakh / M.M. Kashapov, I.V. Serafimovich, T.V. Ogorodova // Uchenyye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki. - 2015. - T. 157, kn. 4.  - S. 189–202.

7.    Kashapov M.M. Spetsifika metakognitivnogo podkhoda k ponimaniyu konfliktnoy kompetentnosti / M.M. Kashapov // Metakognitivnyye osnovy konfliktnoy kompetentnosti / pod nauch. red. prof. M.M. Kashapova; YarGU. – Yaroslavl', 2012. S. 13 – 104.

8.    Kashapov M.M. Akmeologicheskiye i psikhologicheskiye mekhanizmy tvorcheskogo myshleniya professionala v kontekste metakognitivnogo podkhoda / M.M. Kashapov // Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika i psikhologiya. 2009. № 5. S. 4-12.

9.    Orel V.Ye. Fenomen «vygoraniya» v zarubezhnoy psikhologii: empiricheskiye issledovaniya i perspektivy / V.Ye. Orel // Shkol'nyy psikholog. - 2001. - T.22. №1. - S.90-101.

10.    Pryazhnikov N.S. Motivatsiya trudovoy deyatel'nosti / N.S. Pryazhnikov, - M.: Akademiya, 2008.

11.    Pryazhnikov N.S. Strakh, ostorozhnost' i otvetstvennost' v deyatel'nosti psikhologa / N.S. Pryazhnikov // Zhurn. praktich. psikhologa. - 2009. - №6. - S. 143-266.

12.    Pryazhnikov N.S. Emotsional'noye vygoraniye i lichnostnyye deformatsii v psikhologo-pedagogicheskoy deyatel'nosti / N.S. Pryazhnikov, Ye.G. Ozhogova // Vest. Mosk. un-ta. - Ser. 14. Psikhologiya. - 2014. - №4. - S. 33-43.

13.    Psikhologicheskiye osnovy profilaktiki perenapryazheniya/ Motskin YU.V., Kikolov A.I., Tikhorevskiy V.I. - M,2007.-49s.

14.    Roli i funktsii sotsial'nykh rabotnikov. Professional'naya deyatel'nost' sotsial'nogo rabotnika: soderzhaniye i funktsii/ Lavrenenko I.M., Meshchankina I.S.- M, 2004, -58s.

15.    Skugarevskaya M.M. Sindrom emotsional'nogo vygoraniya / M.M. Skugarevskaya // Meditsinskiye novosti. - 2002. - №7. S. 3 -9.

16.    Freundenberger H.J. Staff burnout // Journal of Social Issues. 1974. Vol. 30. N 1. P. 159-166.

17.    Kondo K. Burnout syndrome // Asian Medical J. 1991. N 34 (11).

18.    Maher E. The bumout syndrome // Journal of consulting and clinical psychology. – 1983. – № 7. – P. 15–20.

19.    Maslach C., Goldberg J. Prevention of burnout: New perspectives // Applied and Preventive Psychology.1998. Vol.7. P. 63-74.

20.    Pines A.M. Burnout: An existential perspective.//Professional burnout: recent developments in the theory and research.//Ed. W.B. Shaufeli, Cr. Maslach & T. Marek, Washington DC: Taylor & Francis, 1991, P. 33 — 51.

21.    Thornton P. I. The relation of coping, appraisal and burnout in mental health workers // J. Psychol.– 1992. – № 126 (3).

Kashapov Me. M..

9, Matrosov St., Yaroslavl, Russian Federation

Savelyeva Ly. Al.

lsavelyeva@rambler.ru 9, Matrosov St., Yaroslavl, Russian Federation