ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Pedagogical sciences
ON THE QUESTION OF THE SPECIFICITY OF TEACHING NEUROLOGY TO FOREIGN STUDENTS IN THE KURSK STATE MEDICAL UNIVERSITY

Logacheva El. A.., Shuteeva Ta. V..

UDK: 378.147:616.8
BBK: 74.484.4
Article received: 29.11.2017
Article accepted for print: 26.02.2018
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

An important requirement for the professional-personal formation of a medical student in training in a higher educational institution is the formation of personal independence, initiative, creativity, competitiveness. The share of foreign students is an important component that reflects the international status and competitiveness of an educational institution in the world market. The number of foreign students in the Kursk State Medical University increases from year to year. In this regard, the positive experience and features of teaching neurology to students from different countries are of interest. Factors of optimization of the educational process with the use of innovative technologies are highlighted.

 


 

Keywords:  

 

 

teaching, neurology, foreign students.

 

 

  

 

 

1.    Anan’yeva Ye.S., Bykova V.A. Ispol’zovaniye metodov problemnogo obucheniya v khode izucheniya distsipliny «nevrologiya» // Lichnost’, sem’ya i obshchestvo: voprosy pedagogiki i psikhologii: sb. st. po mater. XLII mezhdunar. nauch.-prakt. konf. № 7(42). – Novosibirsk: SibAK, 2014 S.29-34.

 

2.    Prirodova O.F., Nikishina V.B. Modul’nyye videolektsii: otsenka effektivnosti // Kollektsiya gumanitarnykh issledovaniy - N4 (7) - 2017, - S.17-23.

 

3.    Sidorov G.A. Osobennosti prepodavaniya pravovedeniya inostrannym studentam v rossiyskom meditsinskom vuze // Kollektsiya gumanitarnykh issledovaniy - N2 (2) - 2016, - S.13-18.

 

4.    Tret’yakova Ye.Ye., Shuteyeva T.V. Dinamika professional’noy motivatsii i sub»yektivnoy uspeshnosti u studentov na raznykh etapakh obucheniya v vuze // Kollektsiya gumanitarnykh issledovaniy - N1 (1) - 2016, - S.46-50.

 

 

Logacheva El. A..

305041, K. Marks-st, 3, Russian Federation

Shuteeva Ta. V..

ShuteevaTV@kursksmu.net 305041, K. Marks-st, 3, Russian Federation