ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Pedagogical sciences
PEDAGOGICAL MYTHOLOGY

Backsanskiy Ol. E.., Skorobogatova An. V..

UDK: 37.02
BBK: 74.200
Article received: 22.02.2018
Article accepted for print: 27.04.2018
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

 

The outlook of the person and society in general arises as result of mastering by them information on essence of the world and the nature of their interaction with him. At the same time there are many delusions concerning the organization of the educational process directed to formation of  scientific picture of the world.
 

Keywords:  

 

 

scientific picture of the world, education,pedagogical mythology.

 

 

1.    Baksanskiy O.Ye. Kognitivnyye reprezentatsii: obydennyye, sotsial’nyye, nauchnyye. – M., 2009.

 

2.    Baksanskiy O.Ye. Metodologicheskiye osnovaniya modernizatsii sovremennogo obrazovaniya// Filosofiya i kul’tura, 2012, № 9, ss. 105-111.

 

3.    Baksanskiy O.Ye. Fiziki i matematiki: analiz osnovaniya vzaimootnosheniya. – M., 2009. 

 

4.    Baksanskiy O.Ye. Filosofiya, obrazovaniye i filosofiya obrazovaniya// Pedagogika i prosveshcheniye, 2012, № 2, ss. 6-19.

 

5.    Baksanskiy O.Ye., Gnatik Ye.N., Kucher Ye.N. Yestestvoznaniye: sovremennyye kognitivnyye kontseptsii. – M., 2008.

 

6.    Baksanskiy O.Ye., Gnatik Ye.N., Kucher Ye.N. Nanotekhnologii. Biomeditsina. Filosofiya obrazovaniya v zerkale mezhdistsiplinarnogo konteksta. – M., 2010.

 

7.    Baksanskiy O.Ye., Dergacheva Ye.A. Konvergentnaya paradigma sovremennogo obrazovaniya // Aktual’nyye problemy sotsial’no-gumanitarnykh issledovaniy v ekonomike i upravlenii: mater. III Vseross. konf.: v 2 t. – Bryansk: BGTU, 2017. – T.1. – S.129-138.

 

8.    Baksanskiy O.Ye., Kucher Ye.N. Kognitivno-sinergeticheskaya paradigma NLP: ot poznaniya k deystviyu. – M., 2005.

 

9.    Baksanskiy O.Ye., Kucher Ye.N. Kognitivnyy obraz mira: prolegomeny k filosofii obrazovaniya. – M., 2010.

 

10.    Baksanskiy O.Ye., Kucher Ye.N. Kognitivnyy obraz mira: Prolegomeny k filosofii obrazovaniya. M., 2010.

 

11.    Berger P., Lukman T. Sotsial’noye konstruirovaniye real’nosti. Traktat po sotsiologii znaniya. M.: Medium, 1995. 

 

12.    Glinskiy B.A., Baksanskiy O.Ye. Modelirovaniye i kognitivnyye reprezentatsii. M.: Al’teks, 2000. 

 

13.    Rorti R. Filosofiya i budushcheye / Per. s angl. T.N. Blagovoy // Voprosy filosofii. 1994. № 6. S. 29–34.

Backsanskiy Ol. E..

obucks@mail.ru st. Ostrovityanova, 1, Moscow, 117997, Russian Federation.

Skorobogatova An. V..

Malaya Pirogovskaya Street, Building 1, Moscow, 119991, Russian Federation