ISSN 250-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT JOURNAL EDITION ETHICS FOR AUTHORS TO REVIEWERS CONTACTS
N 4 (25) 2020
Publication date: 12.21.2020
Collecting articles up to 11.01.2020
N 2 (23) 2020
Publication date: 06.29.2020
Collecting of articles is completed
journal releases
Pedagogical sciences
KEY CONCEPTS OF MODERN PHILOSOPHY OF EDUCATION

Backsanskiy Ol. Ev., Skorobogatova An. V..

UDK: 37.01
BBK: 74В
Article received: 17.04.2018
Article accepted for print: 27.06.2018
trans.date_of_release: 14.04.2020
ANNOTATION FULL TEXT REFERENCE ABOUT AUTHORS

 

 

The outlook of each certain person and society in general arises as result of mastering by them information on essence of the world and the nature of their interaction with him. Today the methodological field of education is characterized by fragmentary vision, the complete picture of problems and uniform tradition of their statement and interpretation hasn’t developed.
 

Keywords:

 

 

world picture, education, cognitive science, cognitive methodology, education philosophy.

 

1. Baksanskiy O.Ye. Kognitivnyye reprezentatsii: obydennyye, sotsial’nyye, nauchnyye. – M., 2009.

 

2. Baksanskiy O.Ye. Metodologicheskiye osnovaniya modernizatsii sovremennogo obra-zovaniya// Filosofiya i kul’tura, 2012, № 9, ss. 105-111.

 

3. Baksanskiy O.Ye. Fiziki i matematiki: analiz osnovaniya vzaimootnosheniya. – M., 2009. 

 

4. Baksanskiy O.Ye. Filosofiya, obrazovaniye i filosofiya obrazovaniya// Pedagogika i prosveshcheniye, 2012, № 2, s. 6-19.

 

5. Baksanskiy O.Ye., Gnatik Ye.N., Kucher Ye.N. Yestestvoznaniye: sovremennyye kognitivnyye kontseptsii. – M., 2008.

 

6. Baksanskiy O.Ye., Gnatik Ye.N., Kucher Ye.N. Nanotekhnologii. Biomeditsina. Filo-sofiya obrazovaniya v zerkale mezhdistsiplinarnogo konteksta. – M., 2010.

 

7. Baksanskiy O.Ye., Dergacheva Ye.A. Konvergentnaya paradigma sovremennogo obrazo-vaniya // Aktual’nyye problemy sotsial’no-gumanitarnykh issledovaniy v ekonomike i upravlenii: mater. III Vseross. konf.: v 2 t. – Bryansk: BGTU, 2017. – T.1. – S.129-138.

 

8. Baksanskiy O.Ye., Kucher Ye.N. Kognitivno-sinergeticheskaya paradigma NLP: ot poznaniya k deystviyu. – M., 2005.

 

9. Baksanskiy O.Ye., Kucher Ye.N. Kognitivnyy obraz mira: prolegomeny k filosofii obrazovaniya. – M., 2010.

 

10. Baksanskiy O.Ye., Kucher Ye.N. Kognitivnyy obraz mira: Prolegomeny k filosofii obrazovaniya. M., 2010.

 

11. Baksanskiy O.Ye., Kucher Ye.N. Lichnostno oriyentirovannyy podkhod k obucheniyu fizike.\\ Fizika v shkole. 2003. № 4.

 

12. Baksanskiy O.Ye., Chistova M.V. Problemnoye obucheniye: obosnovaniye i realizatsiya.\\ Nauka i shkola. 2000. № 1.

 

13. Dergacheva Ye.A., Baksanskiy O.Ye Sotsiotekhnoprirodnaya real’nost’: sotsial’no-ekonomicheskiye riski konvergentsii.\\ Fundamental’nyye issledovaniya. 2016. № 12-3. S. 612-617.

 

14. Illich I. Osvobozhdeniye ot shkol. Proportsional’nost’ i sovremennyy mir (fragmenty iz rabot raznykh let). M., 2006.

 

 

Backsanskiy Ol. Ev.

obucks@mail.ru st. Ostrovityanova, 1, Moscow, 117997, Russian Federation.

Skorobogatova An. V..

Malaya Pirogovskaya Street, Building 1, Moscow, 119991, Russian Federation.