ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Psychological sciences
GENDER DIFFERENCES IN THE EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE OF ADOLESCENTS OF THE DIGITAL GENERATION

Puchkova El. Bo.

UDK: 159.922.8
BBK: 88.415
Article received: 07.05.2018
Article accepted for print: 27.06.2018
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

 

 

The study of emotional sphere adolescents aged 15-17 years. This age is characterized by active use of the Internet from birth, and as a consequence it is possible to change in the emotional sphere. We searched the gender differences in the level of anxiety and volitional qualities. Retrieve information about the similarities and differences in the emotional sphere teenagers digital generation.

 

 

Keywords:  

adolescence, digital generation, gender differences, anxiety, volitional qualities, self-regulation.

 

 

1.    Barabanshchikova T.A. Psikhologiya lichnosti. Metodicheskiy instrumentariy: Uchebno-metodicheskoye posobiye / T.A. Barabanshchikova, Ye.S. Nikolayeva. – M.: Moskovskiy institut psikhoanaliza, 2016. - S. 244.2.    Bykova D.G. Osobennosti vosproizvodstva chelovecheskogo kapitala v sotsial'nom institute sem'i / D.G. Bykova, M.YU. Bykov// MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitiye). - 2015. - T. 6. № 2 (22). - S.  167-172.3.    Sorokoumova Ye.A. Sotsial'naya situatsiya razvitiya tsifrovogo pokoleniya/ Ye.A. Sorokoumova // V sbornike: Sotsiokul'turnaya determinatsiya sub"yektov obrazovatel'nogo protsessa sbornik materialov mezhdunarodnoy konferentsii XI Levitovskiye chteniya v MGOU. - 2016. - S. 98-101.4.    Temnova L.V. Vliyaniye virtual'nogo prostranstva na kommunikatsiyu predstaviteley pokoleniy Z i Y./ L.V. Temnova, M.M. Mednikova // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. – 2017. – №11. – S.  19-23.5.    Temnova L.V. O vovlechennosti pokoleniya zet v virtual'nuyu real'nost' / L.V. Temnova, Ye.B. Puchkova, YU.V. Sukhovershina // V sbornike: Lichnost', intellekt, metakognitsii: issledovatel'skiye podkhody i obrazovatel'nyye praktiki. Materialy I-y Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem. - Kaluzhskiy gosudarstvennyy universitet im. K.E. Tsiolkovskogo, 2016. - S. 327-334.6.    Ferapontova M.V. Nravstvennost' kak kriteriy postupkov detey «tsifrovogo pokoleniya». / M.V. Ferapontova // Pedagogika i psikhologiya obrazovaniya. – 2015. – №4. – S.10-15.7.    Chumakov M.V. Razvitiye emotsional'no-volevoy sfery lichnosti: Uchebnoye posobiye / M.V. Chumakov. - Kurgan: Izd-vo Kurganskogo gos. un-ta, 2012.

 

 

Puchkova El. Bo.

kafedra-ps@yandex.ru 119991, Central Federal District, Moscow, Malaya Pirogov, Building 1, Building 1