ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Psychological sciences
AGE-TYPOLOGICAL FEATURES OF THE PREDICTIVE COMPETENCE OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH SPEECH DISABILITIES

Zalyaeva Le. Di., Nigmatullina Ir. Al.

UDK: 159.923:616.89-008.434-053.5
BBK: 88.727
Article received: 24.10.2018
Article accepted for print: 20.12.2018
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

This paper presents a study aimed at identifying features of the prognostic competence of younger schoolchildren with speech disorders. The problem of the development of predictive competence is interdisciplinary, as it is of interest for various fields of science. Of particular interest is the younger school age, since it is at this age stage that the activities change, in connection with which junior schoolchildren form such neoplasms as reflection, an internal action plan, which contributes to the development of prognostic abilities, which in turn affects socialization.
 

 

 

Keywords:  

predictive competence, younger schoolchildren with speech disorders, regulatory function, speech and communication function, cognitive function.

 

 

 

 

1.    Akhmetzyanova A.I. Osobennosti antitsipatsionnoy deyatel’nosti pri obshchem nedorazvitii rechi u detey starshego doshkol’nogo vozrasta: avtoref. dis. ... kand. psikh. nauk / A.I. Akhmetzyanova. – Kazan’, 2004. – 22 s.

 

2.    Akhmetzyanova A.I. Prognosticheskaya kompetentnost’ mladshego shkol’nika s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov’ya / A.I. Akhmetzyanova. – Kazan’: Izd-vo Kazan.un-ta. – 2017. – 46 s. 3. Zalyaeva

 

3.    Golovanova N.F. Cotsializatsiya i vospitaniye rebonka: Uchebnoye posobiye dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy / N.F. Golovanova. – SPb.: Rech’, 2004. – 272 s.

 

4.    Lomov B.F. Antitsipatsiya v strukture deyatel’nosti / B.F. Lomov, Ye.N.  Surkov. — M.: Nauka, 1980. — 280 s.

 

5.    Mendelevich V.D. Nevrozologiya i psikhosomaticheskaya meditsina / V.D. Mendelevich, S.L. Solov’yeva. – M.: MEDpress-inform, 2002. – 608 s.

 

6.    Mendelevich V.D. Psikhologiya deviantnogo povedeniya. Uchebnoye posobiye / V.D. Mendelevich. – SPb.: Rech’, 2005. – 445 s.

 

7.    Mendelevich V.D. Antitsipatsionnyye mekhanizmy nevrozogeneza / V.D. Mendelevich // Psikhologicheskiy zhurnal. – 1996. – № 4. – S. 107–114.

 

8.    Mudrik A.V. Sotsializatsiya cheloveka: ucheb. posobiye dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy / A. V. Mudrik. – M.: Izdatel’skiy tsentr «Akademiya», 2006. –  304 s.

 

9.    Nigmatullina I.A. Kommunikativnyye kharakteristiki prognosticheskoy kompetentnosti obuchayushchikhsya s tyazhelymi narusheniyami rechi / I.A. Nigmatullina, L.D. Fayzrakhmanova // Obrazovaniye i lichnost’: raznoobraziye zon razvitiya: sbornik materialov Mezhdunar. nauch.-prakticheskoy konf. - Kazan’: NOU DPO «Tsentr sotsial’no-gumanitarnogo obrazovaniya«redaktsionno-izdatel’skiy tsent «Shkola«, 2017. -S.75-79

 

10.     Nigmatullina I.A. Prognosticheskaya kompetentnost’ kak faktor uspeshnoy sotsializatsii mladshikh shkol’nikov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov’ya // I.A. Nigmatullina, L.D. Fayzrakhmanova, F.R. Yapparova / Aktual’nyye problemy defektologii i klinicheskoy psikhologii: teoriya i praktika: sbornik nauchnykh trudov Mezhdunarodnoy nauchno-obrazovatel’noy konf. - Kazan’: Izd–vo Kazan. un–ta, 2017. – Vyp. 11. - S. 73-78.

 

11.    Nichiporenko N.P. Prognosticheskaya kompetentnost’ v sisteme lichnostnykh svoystv / N.P. Nichiporenko // Voprosy psikhologii. – 2007. – № 2. – S. 123 – 130.

 

12.    Nichiporenko N. P. Fenomen antitsipatsionnykh sposobnostey kak predmet psikhologicheskogo issledovaniya / N. P. Nichiporenko, V.D. Mendelevich // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2006. – T. 27. – № 5. – S. 50-59.

 

13.    Regush L.A. Psikhologiya prognozirovaniya: uspekhi i poznaniya budushchego / L.A. Regush. – SPb.: Rech’, 2003. – 352 s.

 

14.     Sergiyenko Ye.A. Ranneye kognitivnoye razvitiye / Ye.A. Sergiyenko. – M.: Izd-vo «Institut psikhologii RAN», 2006. – 464 s.

 

15.     Zalyaeva L.D., Nigmatullina I.A. Speech-communicative sphere as a factor of forming preparedness for prediction in junior schoolchildren with speech disorders / L.D. Zalyaeva , I.A. Nigmatullina // The The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. - 2017. - DecSE. -R. 1556 – 1561. - DOI NO: 10.7456/1070DSE/131.

 

 

Zalyaeva Le. Di.

Leysan0895@mail.ru Kazan, st. M. Mezhlauk, 1. 420021, Russian Federation.

Nigmatullina Ir. Al.

irinigma@mail.ru Kazan, st. M. Mezhlauk, 1. 420021, Russian Federation.