ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Psychological sciences
DEVELOPMENT OF COGNITIVE SPHERE OF MODERN YOUNGER SCHOOLBOYS IN EDUCATIONAL ACTIVITY

Sorokoumova El. Al., Popova Va. Ko.

UDK: 159.922.74
BBK: 88.414-51
Article received: 19.02.2019
Article accepted for print: 30.04.2019
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

 

The article is devoted to a theoretical analysis of the development of the basic cognitive processes of modern younger schoolchildren, proceeding in educational activities. The development of the cognitive sphere is one of the most important areas of the modern education system in elementary school, since the cognitive sphere includes the development of all the basic mental processes of a child, which are closely interrelated and play a large role in the success of schooling.

Keywords:  

 

 cognitive sphere, development, sensation, perception, attention, memory, thinking, will, younger schoolchildren.

 

1.    Akhmetova L.V. Kognitivnaya sfera lichnosti / L.V. Akhmetova // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – 2009. – s. 49.

2.    Bozhovich L.I. Lichnost’ i yeye formirovaniye v detskom vozraste / L.I. Bozhovich // M.: Piter. – 2003. – s. 48.

3.    Vallon A. Psikhicheskoye razvitiye rebenka / A. Vallon // M.: Prosveshcheniye. – 2004. – 321 s.

4.    Gorbacheva Ye.I. Umstvennoye razvitiye: kriterii i normativy. / Ye.I. Gorbacheva, K.M. Gurevich // M. : Znaniye. – 1992. – s. 79

5.    Dubrovina I.V. Psikhologiya. Uchebnik dlya stud. Sred. Ped. Ucheb. Zavedeniy / I.V. Dubrovina, Ye.Ye. Danilova, A.M. Prikhozhan // M.: Izdatel’skiy tsentr «Akademiya». – 1999. – 464 s.

6.    Dusavitskiy A.K. Uchebnoye posobiye dlya mladshikh shkol’nikov i prepodavateley / A.K. Dusavitskiy // M.: TTS Sfera. – 2005. – 192 s.

7.    Smirnov A.A. Problemy psikhologii pamyati / A.A. Smirnov // M.: Prosveshcheniye. – 2006. – s. 221.

8.    Sorokoumova Ye.A. Vozrastnaya psikhologiya. Uchebnik / Ye.A. Sorokoumova // M.: «Yurayt». – 2018. – 226 s.

9.    Sorokoumova Ye. A. Psikhologiya detey mladshego shkol’nogo vozrasta. Samopoznaniye v protsesse obucheniya : uchebnoye posobiye dlya vuzov / Ye.A. Sorokoumova. — 2-ye izd., per. i dop. — M. : Izdatel’stvo Yurayt, 2018. — 216 s. — (Seriya : Avtorskiy uchebnik).

10.    Talyzina N.F. Formirovaniye uchebnoy deyatel’nosti mladshikh shkol’nikov / N.F. Talyzina // M.: Prosveshcheniye. – 2003. – s. 123-221

11.    Rubinshteyn S.L. Priroda myshleniya i puti yego issledovaniya / S.L. Rubinshteyn // M.: Prosveshcheniye. – 2003. – s. 321.

 

Sorokoumova El. Al.

CEA51@mail.ru 127051, Moscow, Maly Sukharevsky Pereulok, 6.

Popova Va. Ko.

nan2008@mail.ru 127051, Moscow, Maly Sukharevsky Pereulok, 6.