ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Psychological sciences
THE RELATIONSHIP OF SOCIAL ATTITUDES AND THE STRUCTURE OF THE SELF DURING THE STATE OF FOOD ADDICTION

Sergeeva Ma. Vl.

UDK: 159.923.2:612.461.231
BBK: 8.351.2:56.14-329
Article received: 23.08.2016
Article accepted for print: 23.09.2016
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

 

 

In the article the author pays attention to the consideration of the main approaches of food addiction, reveals the content of the concepts of self, social setting. Based on the study of the relationship between self identity and social setting during the state of food addiction were reflected the results of the study, identified the main characteristics, the mechanism of interaction of self personality and social attitudes. It was found that with food addiction there is a change in social attitudes , which contributes to the deformation of the structure of self personality.
 

Keywords:  

 

 

food addiction, self identity, social setting.

 

 

1. Bozhovich L.I. Podrostkovyiy vozrast – Moskva, 2001 / L.I. Bozhovich // Vozrastnaya i pedagogicheskaya psihologiya : hrestomatiya : dlya studentov vyisshih pedagogicheskih uchebnyih zavedeniy / Sost. I.V. Dubrovina, A.M. Prihozhan, V.V. Zatsepin. – Moskva : Akademiya, 2001. – S. 214-219.

 

2. Zapesotskaya I.V. Osobennosti konfliktnyih situatsiy i strategiy ih preodoleniya v podrostkovom vozraste / I.V. Zapesotskaya . Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata psihologicheskih nauk . Moskva, 2006.

 

3. Kochetkova T.N. Spetsifika vidov samootnosheniya lichnosti v zavisimosti ot vyirazhennosti emotsionalnyih i kognitivnyih komponentov: dissertatsiya kand. psihol. nauk / T.N. Kochetkova: Ivanovskiy gosudarstvennyiy universitet. Habarovsk, 2007. 218 s.

 

4. Leontev A.N. Deyatelnost. Soznanie. Lichnost. / A.N. Leontev. - M. : Politizdat,1975. 304 s.

 

5. Malkina-Pyih I.G. Issledovanie vliyaniya individualno-psihologicheskih harakteristik na rezultatyi korrektsii pischevogo povedeniya i alimentarnogo ozhireniya / I. G. Malkina-Pyih // Sibirskiy psihologicheskiy zhurnal. - 2008. - # 30. - S. 90—95.

 

6. Muhina V.S. Vozrastnaya psihologiya: fenomenologiya razvitiya, detstvo, otrochestvo / V.S. Muhina. – Muhina V. S. Vozrastnaya psihologiya: fenomenologiya razvitiya, detstvo, otrochestvo: Uchebnik dlya stud. vuzov . - 6-e izd., stereotip. – M.: Izdatelskiy tsentr «Akademiya», 2000. – 456 s.

 

7. Nikishina V.B. Psihologicheskie mehanizmyi transformatsii sostoyaniya zavisimosti / V.B. Nikishina, I.V. Zapesotskaya . [Elektronnoe izdanie] . - Kursk, 2011.

 

8. Sidorov P.I. Psihosomaticheskaya meditsina: Rukovodstvo dlya vrachey / P.I. Sidorov, A.G.Solovev, I.A.Novikova; Pod red. akad. RAMN P.I.Sidorova. – M. : MEDpressinform, 2006. – 568 s. :

 

9. Uznadze D.N. Psihologiya ustanovki / D.N. Uznadze. - SPb.: Piter, 2001. - 416 s.

 

10. Psihologiya sovremennogo podrostka / pod red. D.I.Feldshteyna. M.: Pedagogika, 1987. - 240 s.

 

11. Axtell A. An analysis of Adlerian life themes of bulimic women / A. Axtell, B. Neulon // Individ. Psychol., - 1993, - vol. 49 (1). - pp. 58-67.

 

12. Casper D., Zachary D. The eating disorder as a maladaptive conflict resolution // Individual Psychology, 1984, vol. 40(4), pp. 445–452

 

13. Epstein L.H. Behavioral therapy in the treatment of pediatric obesity/ L.H Epstein, J.N. Roemmich, H.A. Raynor // PediatrClin North Am 20001; 48: 981-993.

 

14. Zwaan M., Nutzinger D.O., Schoenbeck G. Binge eating in overweight women // Compr. Psychiat. - 1992. - vol. 33(4). - pp. 256–261.

Sergeeva Ma. Vl.

marischcka.sergeeva2011@yandex.ru K. Marks-st, 3, Kursk, 305041, Russian Federation